YARATICI DRAMA DERSLERİMİZ

Yaratıcı Drama; Her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Yaratıcı Drama dersleri, her şeyden önce kişinin kendini tanıması ve çevresi ile iletişimini arttırır. Yanı sıra; yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma ve geliştirme, birlikte çalışma alışkanlığı ve sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkında ,yeni çözümler üretme yeteneğini geliştiren çalışmalardır. Akademimizde hem yetişkinler hem de çocuklarımız için Yaratıcı Drama derslerimiz mevcuttur. Derslerimiz, haftada bir gün, öğrencilerimiz ile birlikte belirlenen gün ve saatlerde, en çok 4-5 öğrenci ile yapılmaktadır.